Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Viimeksi päivitetty 1.1.2021

 

Rekisterinpitäjä:

RopeX

Kaivokatu 14b 20520 TURKU, Suomi

+358 50 4064 689

myynti (@) ropex.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Niki Timonen

+358 50 4064 689

niki.timonen (@) ropex.fi

 

Rekisterin nimi:

RopeX:n  asiakas ja -markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään RopeX:n palveluiden toimittamiseksi sekä näiden

palvelujen markkinointiin ja viestintään.

Ajantasainen lista kaikista RopeX:n tarjoamista palveluista on aina nähtävissä

osoitteessa ropex.fi

 

Rekisterin tietosisältö:

Seuraavat tiedot voivat sisältyä rekisteriin. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

• Nimi

• Sähköpostiosoite

• Puhelinnumero

• Työtehtävät

• Yritys/organisaatio

• Laskutustiedot ja -osoite

• Sijainti

• Y-tunnus

• Muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle RopeX:n verkkosivuilla

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

• Käyttäjien luovuttamat tiedot

• Julkiset tietolähteet

• Tilaisuudet ja tapahtumat osana RopeX:n markkinointia

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriin pääsevät vain RopeX:n erikseen valtuuttamat henkilöt.

Kaikkia, joilla on pääsy tietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

 

Käyttäjän oikeudet:

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää RopeX:ta käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myynti (@) ropex.fi.